Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Praca: specjalista ds. promocji i PR

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. marketingu i PR. Zatrudnienie w formie umowy o prace. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury, kinematografii oraz kultury fizycznej i sportu.

 

1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Opracowywanie materiałów tekstowych i przygotowywanie komunikacji marketingowej i medialnej;
2. Kontakt z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych;
3. Wdrażanie i realizacja strategii marketingowej i PR;
4. Monitorowanie mediów internetowych i prasowych;
5. Redagowanie i uaktualnianie tekstów i artykułów na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych;
6. Weryfikację merytoryczną tekstów oraz ofert zajęć i wydarzeń;
7. Bieżącą współpracę z mediami (copywriting), grafikami;
8. Opracowywanie podstawowych materiałów graficznych (plakaty, ulotki, grafiki internetowe);
9. Organizacja eventów;
10. Inicjowanie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży wydarzeń oraz oferty kinowej;
11. Nawiązywanie relacji i stałą współpracę z mediami;
12. Opracowanie i realizację działań mające na celu wzrost rozpoznawalności marki.
13. Współpraca programowa w zakresie organizacji pracy kina;
14. Inicjowanie wydarzeń i projektów popularyzujących kino ambitne i profesjonalne;
15. Organizacja widowni na wydarzenia artystyczne i kinowe;
16. Prowadzenie dokumentacji działalności artystycznej i kinowej instytucji.

2. Od kandydatów oczekujemy m.in.:

1. Wykształcenia wyższego
2. Minimum 2 lata doświadczenia w marketingu i Public Relations
3. Wiedzy z zakresu marketingu, PR, mediów społecznościowych;
4. Wiedzę z zakresu kinematografii;
5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
6. Umiejętności podejmowania decyzji i gotowość do samodzielnego działania;
7. Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy nad kilkoma projektami jednocześnie;
8. Poczucia estetyki;
9. Kreatywności i samodzielności w tworzeniu projektów;
10. Lekkiego pióra;
11. Łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole;
12. Dobra znajomość social mediów.
13. Prawo jazdy kat. B
14. Mile widziana znajomość w stopniu podstawowym programu graficznego

3. Oferujemy:

1. Ciekawą, pełną wyzwań pracę;
2. Dobre warunki i narzędzia pracy;
3. Stabilne zatrudnienie na pełen etat (umowa o prace);
4. Przyjazną atmosferę pracy w Zespole nastawionym na rozwój;
5. Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
6. Dużą swobodę twórczą i organizacyjną ;
7. Satysfakcjonujące wynagrodzenie.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Miejsce pracy – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
2. Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,
3. Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w systemie równoważnego czasu pracy.
4. Wymiar czasu pracy: pełny etat

5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys - curriculum vitae,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych e-mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
na adres Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice. W terminie do dnia: 23.12.2019 r. Aplikacje, które wpłyną do MOKiS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości MOKiS przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. marketingu i PR. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

-----


INFORMACJA


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
(adres: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice), zwany dalej MOKiS.


1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:
– pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– listownie ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

– telefonicznie: 12 272-15-11

2. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
- w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


3. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


4. Okres przechowywania danych
w zakresie wskazanym w pkt .1, 2 i 3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, w zakresie wskazanym w pkt. 4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w zakresie wskazanym w pkt. 5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.


5. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.


6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...