2024-02-06

Szkoła Edukatorów Kulturowych MIK - zapraszamy

Szkoła Edukatorów Kulturowych MIK to autorski program edukacyjny podnoszący kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą w obszarze kultury. Prowadzony jest przez doświadczonych pracowników z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz zewnętrznych ekspertów z zakresu edukacji kulturowej. Celem Szkoły Edukatorów Kulturowych MIK jest przygotowanie osób pracujących lub pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą do prowadzenia projektów edukacyjno-kulturowych w oparciu o ustandaryzowany model edukacji kulturowej.

Szkoła Edukatorów Kulturowych MIK (dalej: SEK) – organizowana jest po raz drugi przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, stacjonarnie w siedzibie MIK. Celem SEK jest wzmocnienie kompetencji osób współpracujących z młodzieżą na terenie Małopolski. SEK przeprowadzona zostanie w okresie od 6 marca do 9 maja 2024 r., zgodnie z Ramowym programem Szkoły Edukatorów Kulturowych MIK, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu, w ramach zadania: Bardzo Młoda Kultura. Małopolska, realizowanego przez MIK z programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.


Uczestnikiem SEK będzie osoba, która zgłosiła swój udział do Szkoły Edukatorów Kulturowych MIK poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy (wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu), i zostanie zakwalifikowana przez Organizatora do udziału w SEK zgodnie z Regulaminem.

Podczas 76 godzin zajęć (10 dni) nauczysz się, jak:

projektować działania edukacyjne w oparciu o potrzeby,
prowadzić procesy grupowe oparte na szacunku, komunikacji bez przemocy i współpracy,
określać swoją rolę w projektach z młodzieżą,
stosować proste narzędzia projektowe ułatwiające pracę,
dbać, by działania edukacyjne wzmacniały poczucie sprawczości, pozwalały uczyć się na błędach, poznawać siebie oraz dawały radość,
zadbać o swój dobrostan i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
budować partnerstwa z innymi edukatorami.
Jeśli masz doświadczenie w pracy z młodzieżą i chęć do działania oraz:

jesteś otwarty(-a) na zmianę, szukasz inspiracji, głębszej refleksji nad sensem działania i chcesz się rozwijać,
masz energię i odwagę w działaniu,
bliska jest Ci praca oparta na wartościach takich jak: szacunek do każdego człowieka, empatia, towarzyszenie, współdzielenie odpowiedzialności, różnorodność, inkluzywność,
zamierzasz w najbliższej przyszłości prowadzić projekty w duchu edukacji kulturowej,
działasz na terenie województwa małopolskiego, w instytucji lub organizacji działającej na rzecz młodzieży lub z młodzieżą,
to zapraszamy Cię do udziału w naszej Szkole Edukatorów Kulturowych MIK.

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury przy ul. 28 Lipca 1943 17C w Krakowie.

Udział w SEK jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu ani noclegów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

zwiększysz swoje kompetencje w pracy projektowej z młodzieżą,
dowiesz się, co jest istotą edukacji kulturowej w ujęciu MIK-u,
poznasz nowe narzędzia, techniki, podejścia do pracy w edukacji kulturowej,
rozwiniesz się w zakresie empatycznego, wrażliwego towarzyszenia młodym ludziom w rozwoju,
zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (możliwość wzięcia udziału w procesie certyfikacyjnym),
poznasz nowych ludzi, tak samo jak Ty zaangażowanych w pracę na rzecz młodzieży.
Opinie uczestniczek I Edycji:

Zdecydowanie polecam. Ta jest przygoda spotkania z drugim człowiekiem i z konkretnymi umiejętnościami warsztatowymi.

To są zajęcia, które absolutnie osoby, które pracują w kulturze czy są związane z taką działalnością artystyczną, powinni zaliczyć. Nawet jeśli nie chcą, to powinni, bo naprawdę da im to wiele nowych perspektyw i takiego otworzenia się na nowe.

To, w jaki sposób MIK podchodzi do edukacji kulturowej, edukowania dzieci i do współpracy z młodzieżą, jest mi bardzo bliskie. (…) To jest też powód, dla którego naprawdę potrzeba takich szkoleń, potrzeba takich spotkań. I uważam, że wszyscy faktycznie, którzy pracują z młodzieżą, z dzieciakami, powinni chociaż przez chwilę pomyśleć o takim właśnie podejściu partnerskim (…).

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Rekrutacja prowadzona jest poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można nadsyłać od 1 lutego 2024 r. od godz. 12:00 do 15 lutego 2024 r. do końca dnia.

Prosimy o przemyślane decyzje, w szczególności o dokładne zapoznanie się z terminami poszczególnych zjazdów (Załącznik nr 1 w Regulaminie)! Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Szkole Edukatorów Kulturowych. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w SEK, zostaną o tym poinformowane osobnym mailem. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

O prowadzących

Maja Dobkowska – pedagożka, edukatorka, animatorka kultury i trenerka. Autorka programów edukacyjnych i rozwojowych, warsztatów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty, szkolenia i tutoringi, eksploruje również obszary łączące rozwój kompetencji społecznych z teatrem, sztuką, literaturą. Zrealizowała kilkanaście spektakli teatralnych z dziećmi, w swojej pracy skupiając się przede wszystkim na terapeutycznym i społecznym działaniu technik dramowych.

Anna Grajewska – edukatorka kulturowa i ekspertka ds. rozwoju społeczności. Pomaga instytucjom budować programy nastawione na rozwój ludzi poprzez kulturę. Wspiera w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Przez lata tworzyła i prowadziła programu edukacyjne i animacyjne w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) badała historię polskiej edukacji muzealnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępczyni dyrektorki ds. komunikacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie wspólnie z zespołem rozwija program nakierowany na obecność sztuki w szkole. Wierzy w powszechną edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.

Łukasz Hajduk – certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Jego zainteresowania mieszczą się w obszarze pedagogiki społecznej. Ważne miejsce zajmują także aktywizujące metody nauczania, w tym pedagogiki zabawy i grywalizacja. Pracuje warsztatowo z różnymi grupami – dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O edukacji kulturowej w MIK-u

Dzięki pełnieniu roli operatora programu „Bardzo Młoda Kultura” w kilku edycjach oraz doświadczeniom w międzynarodowych projektach, mogliśmy projektować i testować rozwiązania dla współpracy między sektorem kultury i edukacji. Pracowaliśmy z nauczycielami, lokalnymi animatorami, edukatorami, twórcami, samorządowcami i trenerami. Mieliśmy okazję prowadzić działania, które rozwijały naszą teoretyczną wiedzę i wartości stojące za animacją i edukacją kulturową. Teraz chcemy podzielić się tą wiedzą z Tobą. Twój aktywny udział w spotkaniach warsztatowych pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby edukatorów pracujących z młodzieżą i udoskonalać naszą ofertę.

Załączniki:

11707209540_regulamin-2024-szkoly-edukatorow-kulturowych-mik.pdfPobierz
21707209540_ZEK-IV-10-410-2_24-sig.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń