2023-10-13

Koncert Polish Art Philharmonic "Śladami kompozytorów polskich - Karłowicz - Kilar"

Zapraszamy na kolejny koncert Polish Art Philharmonic. Tym razem wyruszymy "Śladami kompozytorów polskich - Karłowicz - Kilar". Zapraszam serdecznie do aktywnego udziału - wstęp jest bezpłatny.

Koncert odbędzie się:

21.10.2023 godz. 16:30, w Sali Koncertowej w Szkole Muzycznej w Myślenicach, przy ul. Zdrojowa 16.

Wstęp bezplatny! Zapraszamy.

Darmowe wejściówki do odebrania  w KASIE MOKiS:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 13:00-20:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert realizowany w ramach XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 15-22 października 2023 r., organizowanego przez Klub Inteligencji Kattolickiej w Myślenicach, w partnerstwie z:

Miastem i Gminą Myślenice, Starostwem Powiatowym w Myślenicach, Parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach, Parafią Św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach, Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Muzeum Niepodległlości w Myślenicach, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. L. Różyckiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsor generalny - Orlen.

Doinansowano z: Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzący z Funduszu Promocji Kultury - panstwowego finduszu celowego, w ramach PROGRAMU MUZYKA, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń