Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Sala muzyczna

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI MUZYCZNEJ MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU


1. Z sali muzycznej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (MOKiS) mogą korzystać zespoły oraz osoby indywidualne, które zgłoszą chęć i ustalą terminy prób (harmonogram) z instruktorem oraz opłacą należność za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca (osoby i zespoły współpracujące programowo z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu korzystają z sali prób nieodpłatnie).


2. Podstawą korzystania z sali prób i sprzętu muzycznego będącego własnością MOKiS jest za-warcie stosownego porozumienia, w którym szczegółowo zostaną określone zasady współpracy zespołu lub osoby indywidualnej.


3. Porozumienie zawierane jest na podstawie karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niemniejszego regulaminu.


4. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową oraz porozumienie podpisuje opiekun prawny, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zbioru zasad i norm określonych w niniejszym regulaminie oraz innych wewnętrznych dokumentach MOKiS.


5. Osoby korzystające z sali muzycznej nie mogą rozpocząć prób bez przejścia niezbędnego przeszkolenia z zakresu korzystania ze sprzętu muzycznego oraz zasad korzystania z przestrzeni wspólnej w MOKiS, którego udziela wskazany instruktor MOKiS.


6. Po przejściu przeszkolenia zespół lub osoba indywidualna zobowiązany jest do prawidłowego użytkowania sprzętu muzycznego w sali muzycznej oraz właściwego zachowania w częściach wspólnych MOKiS.


7. Zespoły grające w sali muzycznej mogą korzystać z dostępnego sprzętu należącego do MOKiS zachowując przy tym należytą staranność w jego eksploatacji.


8. MOKiS nie udostępnia instrumentów takich jak gitara elektryczna, basowa czy pałeczki per-kusyjne. Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu po zgłoszeniu tego wskazanemu instruktorowi (np. mikrofon, talerze perkusyjne, itp.).


9. W przypadku stwierdzenia przez instruktora dewastacji sprzętu muzycznego lub sali, zespół lub osoba indywidualna otrzyma zakaz wstępu do sali i pokryje koszty kupna lub naprawy.


10. Członkowie zespołu lub osoby indywidualne mają obowiązek zgłaszać przed rozpoczęciem próby wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu oraz zauważony bałagan pracownikowi MOKiS. Za nie zgłoszone szkody odpowiedzialność ponosi zespół lub osoba indywidualna.


11. Podczas próby w sali muzycznej mogą przebywać tylko członkowie zespołu lub osoba indywidualna, która podpisała stosowne porozumienie.


12. W sali muzycznej obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz zażywania środków odurzających.


13. Zespół lub osoba indywidualna, który złamie zakaz może zostać pozbawiony możliwości korzystania z sali muzycznej.


14. Z sali muzycznej nie wolno wynosić żadnego sprzętu będącego własnością MOKiS.


15. Korzystający z sali muzycznej ma obowiązek wpisania się na listę ewidencyjną w portierni MOKiS przed rozpoczęciem próby i po jej zakończeniu oraz każdorazowo okazać dokument potwierdzający tożsamość. Jest to warunek otrzymania kluczy do sali muzycznej.


16. Dyżurujący portier lub pracownik MOKiS ma prawo sprawdzać salę muzyczną w czasie odby-wających się prób i w przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu ma prawo zażądać opuszczenia sali muzycznej.


17. W wypadku odwołania zajęć w związku z działalnością MOKiS (spektakl, koncert, wernisaż itd.) możliwe jest skorzystanie z sali w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.


18. W momencie odwołania próby z winy zespołu MOKiS nie jest zobowiązane do wyznaczenia innego terminu odwołanej próby lub zwrotu pobranej opłaty.


19. W święta państwowe i kościelne pracownia muzyczna jest nieczynna i MOKiS nie jest zobo-wiązane do udostępnienia pracowni w zamian w innym terminie.


20. Korzystanie z sali muzycznej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


21. Warunki finansowe korzystania z Sali określa niniejszy regulamin:
a. 200 zł brutto – dla zespołów muzycznych za miesiąc
(maksymalny miesięczny limit godzin 12 h)
b. 100 zł brutto – osoby indywidualne za miesiąc
(maksymalny miesięczny limit godzin 6h)


22. Za przekroczony limit godzin będzie naliczana każdorazowo dodatkowa opłata w wysokości:
a. 15 zł brutto za każdą godzinę w przypadku zespołów muzycznych
b. 10 zł brutto za każdą godzinę w przypadku osób indywidualnych


Stosownych płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu o numerze bankowym:
Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice 37 8619 0006 0020 0000 3333 0002 w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.


23. Brak stosownej wpłat powodować będzie ograniczony dostęp do sali muzycznej.


24. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z sali muzycznej oraz ze sprzętu nagłośnieniowego i instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu pracowni muzycznej/sali prób należy uzgadniać ze wskazanym instruktorem.


25. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.mokis.myslenice.pl i w sekretariacie MOKiS (Myślenice, ul. Piłsudskiego 20), a także u wskazanego instruktora.


26. Opiekunem sali muzycznej (instruktorem) jest Pan Zbigniew Morawski
kontakt: tel.: 510 106 093, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


27. W przypadku zespołów lub osób indywidualnych, które okazjonalnie (bez zawarcia porozu-mienia) chcą skorzystać w wolnych i dostępnych terminach z sali muzycznej obowiązuje sys-tem rezerwacji telefonicznej lub mailowej.


28. Rezerwacja taka każdorazowo musi zostać potwierdzona przez wskazanego instruktora.
Rezerwacja: Pan Zbigniew Morawski, kontakt: tel.: 510 106 093, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

29. Kwestie sporne osoby korzystające z sali muzycznej zgłaszają w formie pisemnej do dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI SALI MUZYCZNEJ MOKiS


PONIEDZIAŁEK:9.00-18.00 

WTOREK: 9.00-13.00

ŚRODA:9.00-21.00

CZWARTEK: 9.00-21.00 

PIĄTEK: 9.00-13.00

SOBOTA: 9.00-21.00

NIEDZIELA: 14.00-21.00

 

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zgloszeniowa_sala_muzyczna.pdf)Porozumienie o współpracy10-02-2022 13:49

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...