2022-10-12

Sensoplastyka®

Sensoplastyka® to propozycja zajęć dla młodszych dzieci, które angażują jednocześnie wszystkie zmysły: wzrok, dotyk, słuch, węch i smak. Zapraszamy dzieci w wieku 2-5 lat wraz z opiekunem na najbliższe zajęcia - w czwartek 20 października o godz. 11.

Do zajęć wykorzystywane są wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze o różnej strukturze, teksturze, temperaturze, zapachu, smaku i kolorze.
Na zajęciach najważniejsza jest swoboda działania, brak przymusu, możliwość poznawania otoczenia całym sobą. To czas na eksperymentowanie, przelewanie, przesypywanie mieszanie i brudzenie się.
Ich głównym celem jest uwalnianie w dzieciach naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie ich samodzielności, czerpanie satysfakcji z własnych działań oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości. Jest to twórcza zabawa, która wpływa na optymalny rozwój całego organizm.
Na przestrzeni kilku lat Sensoplastyka® stała się jedną z najpopularniejszych marek zajęć dla dzieci w Polsce.

Obowiązują zapisy pod nr tel: 780 032 558
Prowadząca: Justyna Gawęda - certyfikowany trener 1 stopnia marki Sensoplastyka®
Zajęcia są prowadzone zgodnie z Zasadami Pracy marki Sensoplastyka®.
cena 40 zł za pojedyncze wejście dla 1 dziecka wraz z opiekunem

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń